Sieťové,datové,internetové káble

Označovanie káblov v sieťach Ethernet

  1. Netienená krútená dvojlinka (UTP) (angl. Unshielded Twisted Pair – netienená krútená dvojlinka) je krútený párovaný kábel, ktorý nemá dodatočné tienenie. Pre sieťové aplikácie Ethernet používame 100Ω káble kategórií (angl. Category, alebo len Cat.) 3, 4 a 5, špecifikované v norme TIA/EIA 568-A a tiež káble kategórie 5e, 6 a 7 určené pre vysokorýchlostný prenos. UTP kábel obsahuje 4 krútené páry – teda 8 vodičov v jednom zväzku. Ethernet 10Base-T, 100Base-TX, a 100Base-T2 používajú iba 2 zakrútené páry (4 vodiče), 100Base-T4 a 1000Base-T vyžaduje všetky 4 páry.
  2. Tienená krútená dvojlinka (FTP alebo tiež ScTP ) Pod tienenou krútenou dvojlinkou (Screened Twisted Pair (ScTP)) rozumieme štvorpárový 100Ω UTP, s jednoduchou fóliou (vtedy F ako Foiled - fóliované), alebo opletaním (vtedy S ako Shield – štít) všetkých štyroch párov vodičov spolu pre minimalizáciu elektromagnetického rušenia a vyžarovania. Tienený TP často označujeme aj ako FTP (Foiled Twisted Pair), alebo tiež STP (Screened UTP). FTP je myslené ako tienená verzia káblov kategórií 3, 4 a 5. Sú použiteľné pri všetkých Ethernet aplikáciách a sú ekvivalentom jednotlivých kategórií UTP káblov. Pre zvlášť elektromagneticky zarušené prostredie (alebo naopak pre prostredie vyžadujúce minimálny vyžarovaný elektromagnetický šum) sa používa tienenie pre každý pár kábla zvlášť, alebo kombinácia – tienené páry + celkové tienenie fóliovaním alebo(a) opletaním.
  3. Označovanie káblov Ethernet:
    U – bez tienenia (Unscreened, Unshielded)
    F – tienenie fóliou (Foiled)
    S – tienenie opletením (Shielded)

Označovanie vodičov

Jednotlivé krútené páry, resp. vodiče v kábli sú farebne rozlíšené. Obvykle je jeden vodič páru celý homogénne označený jednou farbou a jemu prislúchajúci pár obsahuje farebný pásik tej istej farby. Napr. ak je vodič modrý, k nemu prislúchajúci pár je biely s modrým pásikom (bielo-modrý).V sieťach Ethernet sa pre jednotlivé páry používa kombinácia farieb: bielo-oranžová/oranžová, bielo-zelená/zelená, bielo-modrá/modrá, bielo-hnedá/hnedá.Vodiče môžu byť v konektore zapojené podľa TIA/EIA-568-B, alebo TIA/EIA-568-A. Oboje zapojenia sú rovnocenné, dôležité je len, aby kábel mal na oboch koncoch páry zapojené rovnako, podľa jednej normy.

Ukončenie kábla

Kábel je obvykle ukončený modulom RJ 45 (samica) na strane užívateľa (tzv. dátová zásuvka) alebo na strane dátového rozvádzača (tzv. patch panel).Môže byť ukončený aj konektorom RJ-45 (v anglosaských krajinách označovaný ako 8P8C), alebo zásuvkou rovnakého typu. Konektor (zástrčka RJ-45) sa na kábel krimpuje pomocou krimpovacích klieští). Zásuvky majú obvykle nožový systém pre rýchlu inštaláciu. Na inštaláciu sa používa špeciálne zatláčacie náradie. Zásuvky a zástrčky sa vyrábajú v rovnakých kategóriách ako káble. Podobne ako káble môžu mať aj konektory podľa kategórie doplnkové tienenie (Shield).

Krížený kábel (crosslink, crossover)

Ak na jednom konci kábla použijeme zapojenie podľa normy TIA/EIA-568-A a na druhom konci zapojenie podľa normy B, vznikne krížený kábel (cross link). Pomocou neho sa dajú prepojiť dva počítače do siete priamo, bez aktívneho prepínacieho prvku. Väčšina dnešných aktívnych prvkov (rozbočovač, prepínač, most, smerovač ...) je necitlivá na typ kábla (môžeme použiť aj typ A, aj B, aj krížený) – nie je to však pravidlo. Krížený kábel by sa mal používať len na priame spojenie dvoch počítačov a nemal by sa používať v žiadnych iných aktívnych prvkoch. Na trhu sú aj križovacie redukcie, krátke kábliky osadené na jednom konci zástrčkou a na druhej strane zásuvkou RJ-45. Redukcia vytvorí prekríženie.Takéto prekríženie sa používa len pre 10base-T a 100base-T Ethernet. Gigabit Ethernet používajúci všetky vodiče v kábli potrebuje prekríženie všetkých vodičov – pozri tabuľku.