Elektroinštalácie

Potrebujete šikovného elektrikára za primeranú cenu ?

Vykonávame nasledovné činnosti v oblasti elektroinštalácií:

- elektrické inštalácie v občianskych objektoch
- elektrické inštalácie v priemyselných objektoch
- bleskozvody
- výroba rozvádzačov
- kompenzácia jalového výkonu

Rozsah našej činnosti:
Oprava, údržba, rekonštrukcia a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu:

E1 - technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
Triedy objektov: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu


Profesionálna montáž zabezpečí bezproblémovú prevádzku.

Naša spoločnosť vykonáva taktiež dodávky elektroinštalácií, rekonštrukcie a opravy elektrických NN sietí vo všetkých objektoch, komerčných areáloch, kancelárskych a priemyselných objektoch. Našim partnerom ponúkame solídne jednanie, vypracovanie serióznych kalkulácií a dodržovanie dohodnutých termínov. Mimo realizáciu nových elektroinštalácií, rekonštrukcií a opráv existujúcich rozvodov ponúkame taktiež pravidelnú údržbu a bežné opravy v priemyselných, bytových a komerčných areáloch. Ponúkame tiež kompletné dodávky hromozvodov, verejného osvetlenia a slaboprúdové rozvody, ako sú domáce telefóny, PC rozvody, STA a elektronické zabezpečovacie systémy.

Ukážky z montáže