Germicídne žiariče LEA

Účel použitia:

  1. Germicídne žiariče sú elektrotechnické zariadenia využívajúce ako zdroj UV žiarenia germicídne žiarivky s príkonom 15Walebo 30W. Toto žiarenie s vlnovou dĺžkou 253,7 nm ničí baktérie, vírusy a plesne, ktoré za obvyklých okolností môžuspôsobovať závažné zdravotné ťažkosti. Žiarič je určený na sterilizáciu, ktorá je zabezpečená priamym dopadov UV žiare-niana povrch predmetov, pričom dochádza k ničeniu chorobo-plodných zárodkov vo vzduchu i na povrchu súčasne. Žiarič môžebyť umiestnený na strope alebo na stene miestnosti, alebo sa môže pripevniť na mobilný stojan.

Technický popis:

  1. LEA-UZM+ Germicídny žiarič je uzavretý typ žiariča, slúži na nepriame ožarovanie miestnosti. Možnosť používať aj zaprítomnosti ľudí v miestnosti. Ventilátor umiestnený v žiariči napomáha k lepšej cirkulácií vzduchu v miestnosti. Teleso jevyrobené z kovovej oceľovej konštrukcie, povrchovo upravené bielou práškovou farbou. 
  2. LEA-UZM3+ Germicídny žiarič je uzavretý typ žiariča, slúži na nepriame ožarovanie miestnosti. Možnosť používať aj zaprítomnosti ľudí v miestnosti. Ventilátor umiestnený v žiariči napomáha k lepšej cirkulácií vzduchu v miestnosti. Žiarič jeosadení časovačom, kde je možné presné nastavenie. Možnosť nastavovať konkrétny deň žiarenia a maximálne desať časovspínania za 24 hodín. Teleso je vyrobené z kovovej oceľovej konštrukcie, povrchovo upravené bielou práškovou farbou. 
  3. LEA-M+ Stropný priamy žiarič s rovinným Al rastrom. Možnosť využívať len bez prítomností osôb v miestnosti. Telesožiariča je tvorené kovovou oceľovou konštrukciou, povrchovo upra-venou bielou práškovou farbou. Hliníkový raster sa pripájak telesu pomocou štyroch pružín v tvare písmen V.
  4. LEA-R+ Germicídny žiarič typu LEA-R využíva priamy žiarenie. Možnosť využívať len bez prítomností osôb v miestnosti.Pre teleso tohto žiariča je použitá kovová oceľová konštrukcia, ktorá je povrchovo upravená bielou práškovou farbou. Vovnútri telesa sú umiestnené elektronické komponenty.
  5. LEA-A+ Germicídny žiarič využíva priamy žiarenie. Možnosť využívať len bez prítomností osôb v miestnosti. Teleso žiaričaje vyrobené z hliníkového profilu, povrchovo upravené bielou práškovou farbou. Tento typ je možné pripevniť na strop alebona lankové závesy v dĺžke 1500mm.